Методична рада школи

Затверджую
Директор школи:                               /О. А. Руденко/


ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ
на 2015 - 2016н.р.
     Творче спрямування діяльності педагогічного колективу школи на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності на вирішення таких пріоритетних завдань:
1. Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах     гуманізації освіти шляхом:
 - забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
 - здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 - створення передумов для підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії;
 -  зміцнення навчально-матеріальної бази школи,  комп'ютеризація кабінетів;
 - забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-го класу до навчання в школі II ступен;
 -забезпечення    учнів   необхідними підручниками і навчальними посібниками;
 - оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення,   підтримки   та   створення   умов  для   навчання   і   розвитку
 обдарованої     молоді,     всебічного     розвитку     юної     особистості     з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;
 - особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
 - розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп'ютерно-інформаційних технологій навчання;
 - забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;
 - створення власного іміджу навчального закладу;
 - вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 - координації дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;
 - оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.
2.     Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді
    утвердження учнівського самоврядування, учнівських об'єднань як
   необхідної форми громадянського виховання:
  - удосконалення системи позашкільної діяльності школярів;
3.        Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності
працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи
стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності
їх роботи.
ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ШКОЛИ
 Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом упровадження інноваційних технологій.

СПИСОК ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
1. Голова методичної ради                      Соломина І. А. 
2. Заступник голови методичної ради   Катана В. Д.
3. Секретар методичної ради                  Ліщинська Т. О.
4. Кропивницька О. М.  – керівник методичного об’єднання вчителів початкової школи;
5. Руденко В. О. – учитель математики, учитель-мнтодист, Заслужений учитель України;
6. Шеремет Г. П. – голова методичного об’єднання класних керівників;
7. Овсянникова Л. В. – учитель початкових класів 

Засідання методичної ради

п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний


Перше засідання

08.09.2015 р

 

1.
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.
Затвердження планів роботи ШМО на 2015-2016 н.р.
Затвердження структури методичної роботи навчального закладу

Соломина І. А.
Кер. ШМО
2.
 Про хід упровадження Державного стандарту початкової освіти (1-4класи ) Про впровадження Державного стандарту базової (5-7 класи) і повної загальної середньої освіти.


Соломина І. А.

3.
Ознайомлення з програмами для гурткової роботи в навчальному закладі в 2015/2016 н. р. Адаптування їх до умов навчального закладу

Соломина І. А.
Катана В. Д.
4.
Про атестацію вчителів Руденко В. О., Кропивницької О. М., Березневич О. Г., Шеремет Г. П., Шевченка Л. В., Катани В. Д.

Соломина І. А.
5.
Навчально – методичне забезпечення викладання предметів у 2015-2016 навчальному році. Про методичні рекомендації викладання навчальних предметів у 1-4-х,5-7-х класах.

Соломина І. А.

Друге засідання
04.12.2015 р

1.
Про виконання рішень та рекомендацій попереднього засідання методичної ради.


Соломина І. А.
2.
Про підсумки  проведення
І (шкільного) етапу предметних олімпіад

Соломина І. А.

2.
Представлення  інформаційно-методичної папки –портфоліо «Сучасний урок»

Друзенко Л.Г.
3.
Підготовка до проведення педагогічних читань на тему: «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського про формування і збагачення педагогічної культури вчителя в умовах реформування школи»


Члени МР
4.
Звіт про роботу МО класних керівників

Шеремет Г. П.
5
Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році

Соломина І. А.

Третє засідання
березень

1.
Про виконання рішень та рекомендацій попереднього засідання методичної ради

Соломина І. А.
2.
Про підсумки участі учнів у ІІ-ІІІ етапах шкільних олімпіад з базових дисциплін


Члени МР
3.
Про стан викладання трудового навчання та математики

Соломина І. А..
3.
Підсумки курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2015/2016 н.р.

Соломина І. А.

Четверте засідання
квітень

1.
Про виконання рішень та рекомендацій попереднього засідання методичної ради

Соломина І. А.
1.
Представлення папки електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

Соломина І. А.
2.
Погодження  атестаційних матеріалів для ДПА учнів школи

Члени МР
3.
Круглий стіл: «Організація методичної роботи в 2016/2017 н.р. Пропозиції та зауваження.

Члени МР
4.
Про наслідки творчих звітів педагогів, які атестувалися у 2015-2016 навчальному році.

Соломина І. А.
5.
Про хід підготовки учнів до ЗНО та ДПА

Соломина І. А.


Немає коментарів:

Дописати коментар